TEAM SUPPORT

Gaat het goed met jouw team? Waarschijnlijk niet. Je bent niet voor niets op mijn site beland. Je bent op zoek naar antwoorden op je vragen. Wat is precies het probleem in mijn team? Wie kan mijn team helpen? Hoe zorg ik ervoor dat de negatieve spiraal doorbroken wordt? Vragen die je niet zomaar kunt beantwoorden. Het zijn wel de juiste vragen. Complimenten daarvoor.

Wat is mijn rol?

Mijn taak als teamcoach is simpelweg om het team te stimuleren om beter na te denken. We zoeken gezamenlijk naar ruimte, creeren van een veilig gevoel en inspiratie. De teamleden  hebben dit nodig om beter te reflecteren op de taken, uitkomsten, processen en manieren van werken in het team. Reflectie is de sleutel om een team effectiever en hechter te maken.

Een effectief Team Support traject begint met het stellen van de juiste vragen aan het team. De antwoorden leiden naar een eerste ‘diagnose’. Met deze diagnose ga ik, samen met het gehele team, aan de slag. Teamleider en teamleden gaan gezamenlijk het TeamSkills traject doorlopen. Samenwerken voor het beste resultaat.

DE TIMMERMAN

Mijn vader was timmerman. Wat zijn ogen zagen maakten zijn handen. Ik stond als kleine jongen altijd met verbazing te kijken hoe hij van niets iets maakte. Mijn vader was, als het ging om 'de klus klaren',  gezegend met een enorm doorzettingsvermogen. Daarin viel de appel niet ver van de boom. Ik vind het ook belangrijk om de klus te klaren. Ik denk dat hij het leuk had gevonden als ik of één van mijn vier broers timmerman was geworden. Helaas. Toch zie ik mezelf wel een beetje als timmerman. Ik schaaf en spijker tenslotte aan teams en teamleden...

 

DE GEREEDSCHAPSKIST

Ik laat een team zien waar het de gereedschapskist kan vinden, waar de gereedschappen voor zijn en hoe ze werken. Dan kan het team vervolgens zelf de keuzes maken. Eén van mijn 'gereedschappen' is de TeamTalk methode. Deze methode is gebaseerd op het teamkompas. De vier 'windrichtingen' zijn Focus, Route, Drive en Verbondenheid. Als buitenstaander kijk ik door mijn TeamTalk bril naar het team. Hierdoor kan ik het team helpen de blinde vlekken te ontdekken en het team effectief te laten communiceren.

HET POTLOOD

Het timmermanspotlood is het belangrijkste gereedschap. Het streepje op de juiste plaats. Zodat je niet teveel afzaagt. Maar ook niet te weinig. Meten is weten. Daar begint een teamtraject mee. Met een meting. Ik stop de thermometer in het team. Hoe is de sfeer? Welke dynamiek is aanwezig? Wat is er aanwezig in de onderstroom? Altijd met hetzelfde doel; hoe kan ik dit team helpen? Het resultaat van het team is mijn drijfveer. Het gaat om het team, niet om mij.

Teams hebben ook behoefte aan skills. Die heb je nodig om het juiste resultaat te behalen. Het gaat hier om de zogenaamde niet-technische vaardigheden. Voorbeelden hiervan zijn, assertiviteit, omgevingsbewustzijn, communicatie, adaptief vermogen. Het TeamSkills traject heeft tot doel om deze optimaal te ontwikkelen en in te zetten in combinatie met een heldere focus, een duidelijke route, de juiste drive en een sterke verbondenheid.

Te mooi om waar te zijn? Er is maar één manier om daar achter te komen…