INSTRUCTIE TEAMSCAN

Deze Teamscan vul je anoniem in. Jouw antwoorden zijn op geen enkele wijze naar jou te herleiden.
Vul als eerste de naam van je team/afdeling in. De Teamscan bestaat uit 40 stellingen. De stellingen zijn verdeeld in 4 delen. Je klikt op het antwoord dat jij het meest passend vind bij de stelling. Aan het eind krijg je een melding dat je de Teamscan succesvol hebt ingevuld.
De resultaten worden beoordeeld door de teamcoach. Hij geeft ze vervolgens terug in de eerste bijeenkomst met het team.

DEEL 1

Hieronder vind je de eerste tien stellingen. Vul de naam van je team/afdeling in, kies je antwoorden en klik op "indienen".
Daarna ga je automatisch naar deel 2.

Vul de naam van je team/afdeling in

Stelling 1. Het doel waar het team voor staat/bestaat is voor alle teamleden duidelijk.

Stelling 2. Iedereen staat achter de plannen.

Stelling 3. Bij bijna alles wat wordt besproken staat het doel centraal.

Stelling 4. Iedereen brengt onder woorden waar het om gaat.

Stelling 5. Als het gesprek afdwaalt roept altijd wel iemand het team tot de orde.

Stelling 6. Het team weet wat het wil.

Stelling 7. Verschil van inzicht over waar het eigenlijk over gaat wordt grondig uitgepraat.

Stelling 8. Er is positieve energie en vastberadenheid om het teamdoel te realiseren.

Stelling 9. Duidelijk wordt afgebakend wat wel en wat niet wordt aangepakt.

Stelling 10. Er is ruimte voor twijfel en discussie over wat belangrijk is om te bereiken als team.